فانتاکروم روش جدید در آبکاری است که در سال‌های آتی نقش پرنگی در صنعت خودرو خواهد داشت. در این مقاله مزایای آبکاری پاششی را نسبت به روش‌های سنتی آبکاری بررسی می‌کنیم. آبکاری وکیوم و آبکاری گالوانیزه دو روش آبکاری سنتی هستند که علی رقم پرکاربرد بودن محدودیت و معایب زیادی نیز دارند.


نمونه کار انجام شده با محلول کروم حرارتی

شرکت فنی و مهندسی ایلیاکروم سوابق درخشان در تولید دستگاه های ابکاری پاششی فانتاکروم دستگاه های هیدروگرافیک